بسم الله الرحمن الرحیم

ای پروردگاری که به رحمت خود فریاد رس گناهکارانی...

ای معبودم...من در حالی به درگاهت آمدم که در باره ات کوتاهی کرده و بر خود زیاده روی نموده... و عذرخواه و پشیمان ودلشکسته وپوزش جو و آمرزش طلب و بازگشت کنان و به گناه خویش اقرار ،اذعان و اعتراف دارم و راه گریزی از آنچه از من سرزده نیابم و پناهگاهی که بدان رو آورم در کار خویش ندارم.... جز اینکه عذرم بپذیری و مرا در فراخنای رحمتت درآوری...

"آمین یا رب العالمین"

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:22  توسط ن.  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

ای پروردگاری که به رحمت خود فریاد رس گناهکارانی...

الهی مرا پاک گردان از پلیدی و پستی... محو کن از من آنچه که مرتکب شده ام و رضای تو در آن نبود... خدایا مرا پیروزی ده به شیرینی عافیت.... وبچشان از سردی سلامت... خدایا تو مرا از عیب و علت بیرون آور و به سوی عفو خود راهنمایی فرما و به گذشت خود بشارت ده....

بردار خدایا زکرم، بار گناه        در روز فروماندگی، از دوش همه...

"آمین یا رب العالمین" 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹ساعت 19:52  توسط ن.  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

ای پروردگاری که به رحمت خود فریاد رس گناهکارانی...

ای پروردگار من دست اجابت دراز کردم ... پس به عزتت دعایم را مستجاب فرما... و به آرزویم برسان... و امیدم را از فضل خویش قطع منما... و شر دشمنانم را از جن و انس کفایت فرما...

"آمین یا رب العالمین"

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آبان ۱۳۸۹ساعت 19:36  توسط ن.  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

ای پروردگاری که به رحمت خود فریاد رس گناهکارانی...

بار الها... از تو می خواهم که ببخشی بر من در این شب و در این ساعت ... هر جرمی را که مرتکب شدم و هر گناهی را که از من سر زده... و هر کارزشتی راکه پنهان کرده ام .... و هر نادانی که کرده ام چه کتمان کردم و چه آشکار ....چه پنهان کرده ام و چه در عیان ....

"آمین یا رب العالمین"

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 20:18  توسط ن.  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

ای پروردگاری که به رحمت خود فریاد رس گناهکارانی...

خدایا دعاهای ما را در مصونیت از شیطان اجابت فرما....حاجتهای مرا برآور... دعاهای مرا اجابت کن که خودت ضامن اجابت شدی و در قرآن کریم وعده فرمودی که " ادعونی استجب لکم " مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم....خدایا دعا را حجاب بین من و خودت قرار مده زیرا تو فرمودی دعا کنید...خدایا منت بر من نه و آنچه صلاح حال من است به نظر من آور تا آن را بخواهم و آنچه صلاح حال من است به نظر من آور تا آن را بخواهم و آنچه صلاح دنیا و آخرت است در نظر داشته باشم....

"آمین یا رب العالمین"

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 19:30  توسط ن.  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

ای پروردگاری که به رحمت خود فریاد رس گناهکارانی...

خدایا گناهان من تزلزلی در خاطرم ایجاد کرده که جز عفو تو ایمن نسازد... خدایا این عرایضی که به دربار تو عرض کردم از جهل من نیست و نه از فراموشی من... بلکه این گزارشی است از گذشته من... لیکن برای آن ظاهر ساختم و آشکارا به عرض تو رسانیدم تا بشنود آسمان تو... و ساکنین عرش و زمین و ملائکه و جن و انس... از آنچه به من گذشته است و چگونه پشیمانی و ندامت آورده و اکنون پس از انفعال به سوی تو بازگشت کرده ام و توبه نموده ام... پس رحمت کن بر محمد و آل محمد (ص) و قبول کن توبه مرا ....خدایا مرا باز نگردان به نومیدی از رحمت خود ... زیرا تو تنها پذیرنده توبه گناهکاران و مهربانی بر خطاکاران و بازگشته گان...

"آمین یا رب العالمین"

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:14  توسط ن.  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

ای پروردگاری که به رحمت خود فریادرس گناهکارانی

بار الها...مرا از هیبت پدر و مادر بترسان...مانند ترسی که از هیبت پادشاه به وجود می آید...مرا توفیق ده نیکویی کنم بایشان همچون نیکویی مادر بسیار مهربان...خدایا مرا به اطاعت پدر و مادر و نیکویی در حق آنها بدار ، بطوریکه چشم در موقع خواب سخت مطیع خواب میشود...آن طور که سینه من محتاج به شربت گوارا و تشنه آشامیدنست... مرا توفیق ده که خواهش آنها را بر خود و خشنودی آنها را بر خشنودی خود مقدم دارم و نیکوکاری بسیار آنها را با اهمیت شمارم اگرچه اندک باشد...و اندک شمارم نیکویی خود را در حق آنها اگر چه بسیار باشد...بارالها پست و آهسته ساز صدای مرا در مقابل والدین که صدای بلند نسبت به والدین بی ادبی است و کلام مرا در نظر آنها خوش گردان ......

"آمین یا رب العالمین"

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:25  توسط ن.  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

ای پروردگاری که به رحمت خود فریاد رس گناهکارانی...

بار خدایا هر بنده که توبه و بازگشت کرد به سوی تو و باز در پنهانی توبه شکست،از علم غیب تو بیرون نمی رود که آنها شکننده توبه هستند...خدایا ، مرا از این دسته مردم قرار مده که در پنهانی توبه شکنم و به گناه بازگردم...خدایا توبه مرا توبه ای قرار ده که دیگر هرگز نشکنم و توبه محو کننده گناهان باشد و موجب سلامتی عمر و سعادت بقیه زندگی من گردد...

"آمین یا رب العالمین"

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:58  توسط ن.  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

ای پروردگاری که به رحمت خود فریاد رس گناهکارانی

بار خدایا رحمت کن بر محمد و آل محمد(ص)...خواهش نفس مرا بشکن و تمایلات دل مرا زایل ساز ...از هر حرام و معصیتی مرا دور کن و حرص مرا از هر بزه و گناهی منصرف فرما...خدایا مرا از اذیت رساندن به مردم دور دار تا به هیچکس از مومنین آزار نرسانم....بار پروردگارا هرکه از بندگانت مرا رنجانیده است و بر خلاف امر تو حرمت من دریده است، مظلمه ای به گردن گرفته اگر زنده یا مرده است خدایا از سر او درگذر و او را بیامرز و ببخش ...خدایا او را به عمل بدش مگیر و پرده از اعمال او بر مدار....

"آمین یا رب العالمین"

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 20:54  توسط ن.  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

ای پروردگاری که به رحمت خود فریاد رس گناهکارانی...

بار خدایا رحمت کن بر محمد و آل او و ببخش مرا همان گونه که اقرار به گناهان خود و بخشندگی تو کردم ...بار الها بلند گردان درجه مرا همان گونه که پست گردانیدم نفس خود را برای نیل به دربار تو... خدایا گناهان مرا بپوشان و پرده ای از مغفرت بر آن برکش ....خدایا تو نرمی و مدارا کردی با من و انتقام نکشیدی....خدایا توبه کردم و بازگشت به سوی تو کرده ام آنچنان توبه و بازگشتی که دیگر با نفس خود حدیث و گفتگوی معصیت نکنم چه جای آنکه در خارج مرتکب شوم ، مبادا بازگشت به معصیت کنم...

"آمین یا رب العالمین"

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۹ساعت 21:43  توسط ن.  |